Vergelijk alle coalitie peilingen met verkiezingsuitslagen 2010 en 2012

In een grafiek worden peilingen van diverse coalitie mogelijkheden - van rechts via Kunduz en paars naar links - van de laatste drie maanden voorafgaande aan de verkiezingen van 2010 en 2012 met elkaar vergeleken. Er valt te zien welke coalities door welke peilers structureel worden onderschat en overschat en of een coalitie de meerderheid van 76 zetels heeft. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens van de volgende peilers: peil.nl van Maurice de Hond, TNS NIPO en de politieke barometer van Ipsos Synovate. De peilingen van IOResearch, de Stemming van Een Vandaag en NOS Peilingwijzer zijn hier weg gelaten om de grafiek overzichtelijk te houden.

Er wordt een zogenaamde consolidated range getoond. De consolidated range wordt bepaald door het minimum and maximum van de diverse peilingen te bepalen. Tip voor als de grafiek wat vol is: Klik links op een coalitie en toon alleen de gegevens voor die partij en vergelijk de resultaten van zes peilers met de uitslag van de laatste vijf verkiezingen

De politieke barometer is een tweewekelijkse peiling waarvoor steeds duizend mensen uit een vast online onderzoekspanel worden ondervraagd naar hun stemgedrag als er nu verkiezingen zouden zijn. Daarnaast worden mensen telefonisch benaderd. De peiling loopt van woensdagmiddag tot en met vrijdagmiddag. Voor de periode November 2010 - Mei 2012 staan slechts een klein deel van de uitgevoerde peilingen van de politieke barometer op deze website vermeld.

De peiling van Maurice de Hond bestaat uit minimaal 3000 respondenten en wordt op zondag gepubliceerd. Er wordt volgens de 'Methode-De Hond' (ontwikkeld in 1976) een correctie toegepast, waarbij er voor wordt gezorgd dat de deelnemers voor wat betreft vorig stemgedrag een afspiegeling zijn van de laatste verkiezingen.

De TNS NIPO peilingen worden onregelmatig gehouden. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse, regio en politiek stemgedrag bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen. Doorgaans werken 1000 tot 1500 respondenten aan het onderzoek mee. De onzekerheid is circa 10%, ofwel 1 zetel voor een kleine partij en 3 zetels voor een grotere partij.