Uitleg motion chart en time line chart

Consolidated range grafiek

Om deze grafiek zichtbaar te laten worden op een Android telefoon moet je de beschikking hebben over de nieuwste versie van Android (4.0 of hoger). Als je een oudere versie van Android hebt, kan je ook Mozilla Firefox installeren en deze en andere websites zullen een stuk beter werken.

Hiernaast staat een voorbeeld van een consolidated range grafiek afgebeeld. Door met de muis over de grafiek heen te bewegen worden de onderliggende waarden getoond.

Op de vertikale as staan het aantal zetels en op de horizontale as de datum of het aantal dagen tot aan de verkiezingen.

Helemaal aan de rechterkant staan de uitslagen van de verkiezingen vermeld.

Soms komt het voor dat een peiler langere tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) geen peilingen heeft uitgevoerd. Als er een rechte lijn tussen het eerste punt en het tweede punt van 2 jaar later wordt getrokken geeft dat een verkeerd beeld. Daarom wordt indien een peiler 5 weken geen peiling heeft uitgevoerd, de lijn niet meer weergegeven en niet meegenomen bij de berekening van de consolidated range.

Tijdlijn grafiek

Om deze grafiek zichtbaar te laten worden moet je Flash geïnstalleerd hebben.

Hiernaast staat een voorbeeld van een tijdlijn grafiek afgebeeld. Hieronder volgt een korte uitleg van de diverse functies:

A. Door over de diverse lijnen heen te bewegen, verschijnt in de legenda het aantal zetels bij een bepaalde datum (de bijbehorende datum staat links bovenin).

B. Door aan deze slider te trekken kunt u een andere periode voor het bovenste gedeelte van de grafiek kiezen.

C. Door deze slider naar links of naar rechts te trekken kunt u de periode in het bovenste gedeelte lager of korter maken.

D. Door op deze links te klikken kunt u de periode in het bovenste gedeelte van de grafiek korter of langer maken. De betekenis van de diverse links is:

  • 1d = 1 dag
  • 5d = 5 dagen
  • 1m = 1 maand
  • 3m = 3 maanden
  • 6m = 6 maanden
  • 1y = 1 jaar
  • Max = de gehele periode (in dit geval enkele jaren).

Klik hier om met een tijdlijn grafiek  aan de slag te gaan.

Bewegingsgrafiek

Om deze grafiek zichtbaar te laten worden moet je Flash geïnstalleerd hebben.

Hiernaast staat een voorbeeld van een bewegingsgrafiek afgebeeld. De bewegingsgrafiek is een interactieve grafiek. Hieronder volgt een korte uitleg van de diverse functies:

A. Door op deze knop te (dubbel)klikken wordt er een filmpje afgespeeld van hoe de peilingen zich door de tijd heen hebben ontwikkeld.

B. Met deze slider kunt u instellen hoe snel het filmpje wordt afgespeeld. Hoe lager de slider, hoe langzamer het filmpje wordt afgespeeld.

C. Door aan deze slider te trekken kunt u naar een bepaald moment in de tijd toegaan.

D. Door op een bolletje te klikken kunt u er een label bij laten plaatsen. Door nog een keer op het bolletje te klikken wordt het label weer verborgen.

E. Hier kunt u instellen of u de bolletjes allemaal even groot wilt hebben of afhankelijk van het aantal voorspelde zetels.

F. Hier kunt u instellen of de kleuren van de bolletjes afhankelijk moeten zijn van het aantal zetels of dat er voor elke partij een unieke kleur moet worden gekozen.

G. Hier kunt u wisselen van tabblad. Op de twee andere tabbladen staan andere grafieken met dezelfde data.

Aan de rechter kant van de grafiek (helaas niet in de figuur hierboven afgebeeld) staat een lijst met alle bolletjes en hun betekenis. Door ze aan te klikken worden ze benadrukt. Hier kunt u bijvoorbeeld de partij van uw voorkeur aanvinken. Er zijn ook aparte bolletjes met de verkiezingsuitslagen. Door daarop de klikken spring je meteen naar de uitslag en krijg je een indruk hoe goed de peilers het gedaan hebben.

Soms liggen de bolletje over elkaar, in dat geval kan het handig zijn gebruik te maken van de zoomfunctie om een gedeelte in de grafiek beter te bekijken.

Inzoomen:
1. Plaats de muisaanwijzer in het diagramgedeelte.
2. Houd de linkermuisknop ingedrukt en teken een rechthoek om de items waarop u wilt inzoomen.
3. Laat de linkermuisknop los.
4. Selecteer 'Inzoomen' in het menu dat wordt weergegeven.

uitzoomen:
Klik op de link 'Uitzoomen' boven de zoomminiatuur in het rechtervenster.

Klik hier om met een bewegingsgrafiek  aan de slag te gaan.