Peilingen van politieke partijen - de Stemming - Een Vandaag

Alle politieke peilingen vanaf 2012 tot nu uitgevoerd door De Stemming van Een Vandaag voor de diverse politieke partijen - VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SP, Groen Links, Christen Unie, 50 Plus, SGP en Partij voor de Dieren (PvdD) - worden in een grafiek vergeleken.

Er kan in deze grafiek op gemakkelijke wijze worden ingezoomd op een zelf te bepalen periode.

De stemming van Een vandaag baseert zijn maandelijkse peiling, op vragenlijsten die zijn voorgelegd aan het Intomart GfK online panel, dat meer dan 100.000 respondenten telt. Voorafgaande aan verkiezingen wordt wekelijks een peiling uitgevoerd. De steekproef is gestratificeerd naar Cebuco-regio, sekse, leeftijd, opleiding, religieuze overtuiging en het stemgedrag bij de verkiezingen van 2012. Doorgaans werken 2.000 respondenten aan het onderzoek mee.