Alle Politieke Peilingen

op een rijtje

     Alle gegevens van één specifieke peiler voor de partijen VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SP, Groen Links, Christen Unie, 50 Plus, SGP, LPF, TON, LN en Partij voor de Dieren (PvdD) worden in een grafiek samengebracht. Klik op een van onderstaande links om naar de grafieken te gaan:

  1. Buzzpeil toont wekelijks opiniepeilingen die gemaakt zijn op basis van socialmedia. Dit doet Buzzpeil door te ‘luisteren’ naar alles dat er op de social media gezegd wordt. Buzzpeil benadert niemand met de vraag op wie zij denken te gaan stemmen.
  2. De politieke barometer is een tweewekelijkse peiling waarvoor steeds duizend mensen uit een vast online onderzoekspanel worden ondervraagd naar hun stemgedrag als er nu verkiezingen zouden zijn. Daarnaast worden mensen telefonisch benaderd. De peiling loopt van woensdagmiddag tot en met vrijdagmiddag. Voor de periode November 2010 - Mei 2012 staan slechts een klein deel van de uitgevoerde peilingen van de politieke barometer op deze website vermeld.
  3. De peiling van Maurice de Hond bestaat uit minimaal 3000 respondenten en wordt op zondag gepubliceerd. Er wordt volgens de 'Methode-De Hond' (ontwikkeld in 1976) een correctie toegepast, waarbij er voor wordt gezorgd dat de deelnemers voor wat betreft vorig stemgedrag een afspiegeling zijn van de laatste verkiezingen.
  4. De TNS NIPO peiling worden onregelmatig gehouden. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, sociale klasse, regio en politiek stemgedrag bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen. Doorgaans werken 1000 tot 1500 respondenten aan het onderzoek mee. De onzekerheid is circa 10%, ofwel 1 zetel voor een kleine partij en 3 zetels voor een grotere partij.
  5. De peilingwijzer toont wekelijks peilingen die gemaakt zijn door peilingen van de Politieke Barometer (Ipsos Synovate), Peil.nl (Maurice de Hond) en TNS-NIPO samen te voegen tot een zogenaamde 'Pooling the Polls' model. Gewoon het gemiddelde uitrekenen kan niet. Daarvoor verschillen de peilbureaus in Nederland te veel van elkaar. Een gewogen gemiddelde kan wel. De Leidse politicoloog Tom Louwerse heeft daarvoor een rekenmethode ontwikkeld. Met zoveel mogelijk gegevens maakt Louwerse een 'peiling van alle peilingen'.
  6. De stemming van Een vandaag baseert zijn maandelijkse peiling op vragenlijsten die zijn voorgelegd aan het Intomart GfK online panel, dat meer dan 100.000 respondenten telt. Voorafgaande aan verkiezingen wordt wekelijks een peiling uitgevoerd. De steekproef is gestratificeerd naar Cebuco-regio, sekse, leeftijd, opleiding, religieuze overtuiging en het stemgedrag bij de verkiezingen van 2012. Doorgaans werken 2000 respondenten aan het onderzoek mee.